top of page
Przedszkole

Na ile jest ważne doświadczenie zespołu?

W 2026 roku Bajkowa Polanka będzie obchodzić 20 lecie to skłania nas nad refleksją związaną z percepcją naszych placówek ale również odpowiedzi na pytanie co jest ważne dla Was – rodziców. Bazując na naszych doświadczeniach przybliżamy temat z naszej strony. Jednak zanim się na tym skupię to wyjdźmy od skali naszego know-how i poniżej postaram się przedstawić z czym się mierzymy:

Pierwszy absolwent:  Maciej W –  teraz ma z 24 lata
Absolwentów łącznie:  1863
Rodziców w Social Mediach: 1515
Ilość festynów letnich: 16 (zawsze z rodzicami)
Uroczystych zakończeń roku: 16
Wydanych owoców do posiłku: 475 065 sztuk
Ilość wypadków kończących się w szpitalu: 2 dzieci (jednej Poznań i 1 Września)

Prowadzenie żłobków i przedszkoli to zadanie wymagające nie tylko odpowiednich kwalifikacji, ale przede wszystkim bogatego doświadczenia. Od jakości opieki nad dziećmi zależy ich rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny, co sprawia, że odpowiednie zarządzanie takimi placówkami ma kluczowe znaczenie.
 

1. Umiemy wsłuchać się w potrzeby dzieci.
Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby na różnych etapach rozwoju. Każde dziecko jest inne, a jego potrzeby mogą się różnić w zależności od wieku, temperamentu i indywidualnych predyspozycji. Doświadczeni pracownicy potrafią szybko rozpoznać sygnały, które wysyłają dzieci, i odpowiednio na nie reagować. Wiedzą, jak zapewnić bezpieczeństwo, jak reagować na płacz, jak zachęcać do zabawy i nauki. Dlatego zatrudniamy sprofilowaną kadrę. Nasz zespół jest pod tym kątem dobrze przeszkolony więc mamy „na pokładzie” specjalistów z zakresu logopedii, położnictwa, dydaktyki, psychologii dziecięcej czy sensoplastyki i motoryki małej,  dużej… i jeszcze zapomniałbym – terapii ręki.
 

Jak to się przekłada na codzienną pracę z dziećmi?
W naszych placówkach, które prowadzone są przez doświadczoną kadrę nauczyciele potrafią na przykład szybko zidentyfikować, które dziecko potrzebuje więcej wsparcia emocjonalnego, a które jest gotowe na większe wyzwania intelektualne. Dzięki temu mogą dostosować swoje działania do indywidualnych potrzeb dzieci, co sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi. Prowadzimy obserwacje i dzielimy się nimi z rodzicami w postaci spisanych dokumentów.
 

„Zimna głowa” i rozsądne decyzje to podstawa
Praca w żłobku czy przedszkolu , to nie tylko codzienna edukacja i opieka nad dziećmi, ale również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Choroby, wypadki, problemy z zachowaniem - to tylko niektóre z wyzwań, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia takiej placówki. Doświadczeni pracownicy są lepiej przygotowani do szybkiego i skutecznego reagowania w takich sytuacjach. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedno z dzieci zaczyna mieć poważne problemy zdrowotne. Posiadana wiedza którą zdobywamy podczas pracy i różnych szkoleń, pozwala reagować i podjąć właściwe decyzje - co zrobić w danej sytuacji. Zasadniczo to już działanie w pełni behawioralnie zakorzenione w naszych umiejętniści i odruchach. Takie podejście głęboko zakorzenione przez pryzamt wiedzy i przypadków z jakimi mamy szanse pracować pozwala nam unikać problemów.  Nasi doświadczeni pracownicy z góry wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy, kiedy wezwać odpowiednie służby oraz jak zarządzić sytuacją w grupie. Dzięki temu minimalizują ryzyko poważnych konsekwencji oraz stresu dla innych podopiecznych. My na co dzień jesteśmy w bliskim kontakcie z rodzicami za pomocą aplikacji INSO, co przekłada się na szybkie reagowanie i kontakt na linii placówka i rodzic. Czy jesteśmy wolni od chorób – NIE! Ale umiemy szybko reagować, jak tylko się pojawi np. BOSTONKA to wszyscy rodzice wiedzą z minuty na minutę.
 

Wiemy jak trudno oddać swoje pociechy do żłobka

Mamy pełną świadomość jak trudne może być oddanie dziecka pod opiekę żłobka czy przedszkola. To często trudny i emocjonalny krok – zarówno rodzić jak i dziecko są w procesie zmiany, a krzywa adaptacji (zapraszam do artykułu o adaptacji) na początku wydaje się nie do pokonania. Doświadczeni pracownicy potrafią zbudować z dziećmi ale również rodzicami relacje oparte na zaufaniu i współpracy. Wiedzą, jak informować rodziców o postępach ich dziecka, jak przekazywać trudne informacje oraz jak wspierać ich w wychowaniu.

Jak to się przekłada na wzajemną współpracę ?
Regularne spotkania z rodzicami, jasna komunikacja oraz otwartość na ich potrzeby i sugestie to cechy charakterystyczne dobrze prowadzonych placówek. Doświadczeni nauczyciele i opiekunowie potrafią również zorganizować warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców, co dodatkowo wzmacnia ich zaangażowanie w rozwój dziecka.
 

Bajkowa Polanka to zespół nie mury
Zespół jest najważniejszym ogniwem, a co za tym idzie kwestia zarządzanie zespołem ludzi. Doświadczeni dyrektorzy potrafią skutecznie motywować i wspierać swoich pracowników, co przekłada się na lepszą atmosferę pracy oraz wyższą jakość opieki nad dziećmi. Mamy bardzo wysoki staż w zespołach dyrekcji i nauczycielskich, którzy wiedzą, jak dobierać personel, jak rozwiązywać konflikty oraz jak dbać o rozwój zawodowy swoich pracowników.

Nasze zobowiązanie względem MEN czyli planowanie i Realizacja Programu Edukacyjnego oraz podstawy programowej

Nasi pedagodzy i opiekunowie tworzą i realizują programy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Wiedzą, jakie metody i techniki są najskuteczniejsze w pracy z najmłodszymi, oraz jak wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w sposób przemyślany i efektywny. Przykładem może być program nauki przez zabawę, który jest skuteczny zwłaszcza w pracy z małymi dziećmi. Nauczyciele potrafią łączyć elementy edukacyjne z zabawą, co sprawia, że nauka staje się dla dzieci przyjemnością, a nie obowiązkiem. Potrafią również dostosować program do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci, co sprzyja ich zaangażowaniu i motywacji do nauki.
 

Najważniejsze, czyli bezpieczeństwo na pierwszym planie
Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem w każdej naszej placówce opiekuńczej. My z Bajkowej wiemy, jak zapewnić bezpieczne warunki do zabawy i nauki. Wszyscy znają przepisy i standardy bezpieczeństwa, potrafią przewidywać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom oraz szybko reagować w sytuacjach awaryjnych. Regularne przeglądy sprzętu i zabawek, monitorowanie stanu technicznego budynku oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy to tylko niektóre z działań, jakie podejmujemy na co dzień. Dzięki temu rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci, a nasze placówki są systematycznie ozonowane aby obniżyć poziom zachorowań szczególnie w okresie jesiennym
 

Jeśli praca jest przyjemnością, to wszystko idzie „jak z płatka”
Dzieci najlepiej rozwijają się w atmosferze akceptacji i wsparcia. Potrafimy stworzyć środowisko, w którym każde dziecko czuje się ważne i doceniane. Umiemy budować pozytywne relacje z dziećmi, jak zachęcać je do współpracy oraz jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami. Możecie sprawdzić to sami odwiedzając nasze placówki zarówno w Poznaniu, jak i we Wrześni. Stosowanie pozytywnych wzmocnień, budowanie poczucia własnej wartości u dzieci oraz rozwijanie umiejętności społecznych to elementy pracy ważne w rozwoju dziecka. Idealnie jeśli tu rodzice współpracują z nami i wspólnie organizujemy dodatkowe zajęcia integracyjne, które sprzyjają budowaniu przyjaznych relacji między dziećmi. U nas przekłada się to na festyny, soboty z rodzicami, czy półkolonie letnie.

Wiemy, że każdy jest inny i trzeba umieć rozwiązywać te trudne kwestie…
Doświadczenie w pracy z dziećmi pozwala lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak problemy emocjonalne czy zachowania agresywne. Nasi pracownicy potrafią rozpoznać symptomy trudności i odpowiednio na nie reagować, zapewniając dzieciom i ich rodzicom niezbędne wsparcie. W sytuacjach, gdy dziecko wykazuje trudności adaptacyjne, nasz nauczyciel potrafi zidentyfikować źródło problemu i zaproponować odpowiednie działania. Może to być współpraca z psychologiem, indywidualne wsparcie dla dziecka czy też praca z całą grupą, mająca na celu poprawę atmosfery i integrację. Nie lubimy sytuacji trudnych, ale one są częścią wychowania i jesteśmy gotowi na te wyzwania.
 

Jakie z tytułu naszego doświadczenia korzyści mają rodzice?
Dzięki zaufaniu do naszej kadry pedagogicznej, możecie spokojnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe, wiedząc, że wasze dzieci są w dobrych rękach. Regularna i otwarta komunikacja z rodzicami pozwala na bieżąco informować ich o postępach i problemach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i współpracy. Dlatego Bajkowa Polanka często organizuje dni otwarte, spotkania z rodzicami, warsztaty oraz udziela indywidualnych konsultacji. Wymienione działania, to te które pozwalają budować zaufanie i współpracę w wymiarze rodzic, dziecko i Bajkowa Polanka. Nasi pracownicy potrafią również doradzać rodzicom w kwestiach wychowawczych, co jest szczególnie cenne w trudnych sytuacjach

Jesteśmy prawie 20 lat i ciągle się uczymy i rozwijamy


Doświadczenie kadry zarządzającej i pedagogicznej przekłada się na rozwój i wpływa również na długofalowy rozwój wielu placówek w Polsce. Dzięki wiedzy i umiejętnościom, wdrażamy nowe rozwiązania, podnosimy jakość opieki i edukacji oraz rozwijamy ofertę dla naszych placówek. Całość działań przekłada się na lepsze wyniki finansowe i większe zadowolenie rodziców i dzieci. Jesteśmy bardziej konkurencyjni rynkowo. Przede wszystkim utrzymujemy własną kuchnię – a to spory wyróżnik na rynku Poznańskim. Inwestowanie w rozwój infrastruktury, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania czy też współpraca z lokalnymi instytucjami to tylko część działań, które podejmujemy. Dzięki temu nasze placówki stają się atrakcyjniejsze dla rodziców i oferują dzieciom lepsze warunki do rozwoju. Mocno pomagają nam dofinansowania z Unii Europejskiej, gdzie zdobywamy rok do roku dodatkowe fundusze na realizację inicjatyw takich jak place zabaw, czy uruchamiamy kolejne finansowanie w ramach programu „Aktywny Maluch” pozwalających dofinansować kolejne miejsca w żłobkach.
 

Zatem na co się przekładają poniższe cyfry ?
Absolwentów łącznie:  1863
Rodziców w Social Mediach (stan na dziś) : 1515
Ilość festynów letnich: 16 (zawsze z rodzicami)
Uroczystych zakończeń roku: 16
Wydanych owoców do posiłku: 475 065 sztuk
 

Na jakość usługi, którą dla Państwa pełni. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie pracy, nasi pracownicy potrafią lepiej zrozumieć potrzeby dzieci, skutecznie zarządzać zespołem, budować relacje z rodzicami oraz zapewniać bezpieczne i przyjazne środowisko. To wszystko przekłada się na lepszy rozwój dzieci oraz większe zadowolenie Was i pracowników. Inwestowanie w rozwój i szkolenie kadry pedagogicznej jest więc nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości opieki i edukacji w żłobkach i przedszkolach.

Dziękujemy że wybraliście nas!
Z dziećmi od 2006 roku Bajkowa Polanka

bottom of page